Kontakta oss

    

Du är mycket välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen, som består av följande ledamöter och ersättare     

 

               Ordförande           Anneli Djuklou                 Tel. 070-865 34 02           E-post    anneli.djurklou@ekolsund.se 

               Vice ordförande   Peter Mörck                      Tel. 070-372 12 57           E-post    peter.morck@telia.com 

                Sekreterare          May-Britt Waghorn         Tel. 070-277 03 53           E-post    maybritt.waghorn@hotmail.se  

                Kassör                    Hannu Thomasfolk         Tel. 070-328 21 88           E-post    thomasfolk@hotmail.se 

                Ledamot                Yvonne Rosvall                 Tel. 073-809 72 27          E-post     yvonnerosvall@yahoo.se 

                Ledamot                Ninna Hultgren Borg       Tel. 070-719 70 04          E-post    ninna.kolarvik@gmail.com 

                 Ersättare                 Christer Holm                    Tel. 070-978 34 09          E-post    ch_47_@hotmail.com

                Ersättare               Päivi Hammarstedt          Tel. 070-771 23 11          E-post     peivi.fagerstrom@gmail.com

 

               Några viktiga uppgifter om föreningen  

               Organisationsnummer                                     802428-7495 

               Bankgiro                                                                421-0589 

               Swish                                                                      123 265 59 26

               Hemsida                                                                https://enkoping.strokeforbundet.se

Vår

 

ADRESS

Er adress

123 45 Ortsnamn

TELEFON

Tel: 08 – 123 456 78

E-POST

info@eradress.se