Om stroke

Vad är stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Det är cirka 85 procent som får hjärninfarkt och omkring 15 procent som får hjärnblödning. Stroke är en av våra stora folksjukdomar. I Sverige får cirka 25 000 personer stroke varje år, en person var 20:e minut.

Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år, men hela 20 procent är under 65 år. Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska (kroppsliga) sjukvården och beräknas kosta samhället drygt 18 miljarder kronor per år. Internationellt sett är stroke den största orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till död. Ungefär 80 miljoner människor i världen lever med konsekvenserna efter stroke, för att inte tala om de cirka 250 miljoner nära familjemedlemmar som på olika sätt påverkas av stroke. Stroke är således ett globalt hälsoproblem.

Du kan läsa mer om stroke genom att klicka på fliken ”BLI MEDLEM” i menyraden överst på sidan. Klicka sedan på fliken ”Bra att veta” och därunder hittar Du rubriken ”Om stroke”.

 

SWISHA EN GÅVA NU!

Nu är det enklare att bidra till kampen mot stroke.
Swisha en gåva till Strokefonden 900 53 07.

Anneli Djurklou

Ekolsundsvägen 1

749 50 Ekolsund

TELEFON

Tel: 070-865 34 02 

E-POST

anneli.djurklou@ekolsund.se