Vår förening

Föreningen har funnits sedan 1989.  För närvarande är vi ett 70-tal medlemmar. Föreningen leds av en styrelse och ledamöterna finns namngivna under fliken ”KONTAKTA OSS”. Den första måndagen i  varje månad under januari – juni och september – december träffas vi kring något aktuellt och lustfyllt tema. Någon gång per år arrangerar vi en resa i en stor och handikappanpassad buss, som kan ta både rullstolar och permobiler.

Mer om våra aktiviteter hittar Du under rubriken  ”KALENDER” och ”AKTIVITETER”.

Vår förening vill på olika sätt stödja och hjälpa de som har fått en stroke. Även anhöriga påverkas och är naturligtvis också välkomna som medlemmar. 

Vår verksamhet innebär bl.a. att vi bjuder in till träffar då vi pratar och diskuterar om hur det är att ha fått en stroke. Ibland lyssnar vi till någon föreläsare, som berättar om viktiga saker med anknytning till stroke.

Vi erbjuder också möjligheter till olika former av rehabilitering. Ett exempel är att i grupp och under handledning få bada. Ett annat exempel är att få medverka i en teatergrupp.

Någon gång under året genomför vi också en resa. Det kan vara en teaterresa, ett besök i en djurpark eller att vi besöker ett museum.

Vår förening vill naturligtvis även sprida kunskap om vad stroke är. Vilka riskfaktorerna är och vad man kan göra för att undvika stroke.

 

SWISHA EN GÅVA NU!

Nu är det enklare att bidra till kampen mot stroke.
Swisha en gåva till Strokefonden 900 53 07.

 

Anneli Djurklou

Ekolsundsvägen 1

749 50 Ekolsund

TELEFON

Tel: 070-865 34 02

E-POST

anneli.djuklou@ekolsund.se